Socialdemokraterna i Skara valde Fredrik Nordström

På lördagseftermiddagen den 10 mars samlades drygt 40 socialdemokrater till årsmöte för Socialdemokraterna i Skara. Det var ett årsmöte som innebar ett avstamp inför kommande valrörelser. Årsmötet valde såväl en ny styrelse som en ny ordförande. Till ordförande för de kommande två åren valdes Fredrik Nordström och medlemmarna kunde konstatera att det var 47 år sedan Fredriks farfar Evald Nordström valdes till samma post för Socialdemokraterna i Skara.

Socialdemokrater i Skara samlade till årsmöte

Den nyvalde ordföranden tackade årsmötet för förtroendet att leda Socialdemokraterna i Skara kommun. Fredrik Nordström framhöll att det är en spännande tid som Socialdemokraterna har framför sig med en ny partiledare i Stefan Löfven, en stark opinion och en stundande partikongress under våren 2013. I Skara kommer arbetet inför 2014 års allmänna val att börja ta form när styrelsen påbörjar arbetet med att formera politik och organisation.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna konstaterade att partiet haft en omfattande verksamhet under året. Det har bedrivits såväl studier som politisk-, facklig- och kyrkopolitisk verksamhet under året. Medlemmarna kunde också glädjas åt att Socialdemokraterna i Skara är en välskött förening med en fortsatt stark ekonomi. Årsmötet konstaterade att det ger goda förutsättningar inför de kommande valrörelserna.   

Den avgående ordföranden Ulla Hellberg avtackades för de år som hon förtjänstfullt anfört Socialdemokraterna lokalt och hon lovade att även i fortsättningen vara ett stort stöd för partiet.