Satsa på idrotten i hela Skara!

Satsa på idrotten i hela Skara!

Socialdemokraterna i Skara vill återigen satsa på idrotten och våra idrottsanläggningar. På idrottsområdet Vilan i Skara vill vi att det ska koka av aktiviteter och att fler kommer dit på träningsläger och sportevenemang. Men det måste finnas fler områden för spontanidrott, därför vill vi rusta upp bland annat Skaravallen.

Vi vill bygga en ny Teglaskola. Då ska också en ny idrottshall med generösa handbollsmått byggas som gör det möjligt för fler att spela handboll, innebandy och andra inomhussporter.

Det är positivt att Skara FC vill satsa på mer konstgräs och vi vill göra det möjligt för både Ardala och Axvall att få samma möjligheter. Dessutom behöver ishallen rustas upp för att få en standard som motsvarar dagens krav.