Fler kök och bättre mat till våra barn, elever och äldre

Socialdemokraterna vill tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet se över kommunens kostorganisation. Syftet är att maten ska lagas så nära konsumenten som möjligt och att matens kvalitet ska vara hög. Tillsammans vill partierna ta tag i den här frågan direkt efter valet.
 
Läs hela vår motion angående en ny kostutredning >>