Fredrik Nordström (S)
- kommunalråd i Skara

Fredrik Nordström

Fredrik Nordström (S) är kommunalråd i Skara kommun sedan 1 januari 2014.

Det här är Fredrik Nordström:

Född: 24 januari 1971.
Familj: Gift med Irma, dottern Alba 8 år samt Irmas döttrar Natalia och Andrea.
Bakgrund: Född och uppvuxen i Skara. Flyttade till Stockholm som 19-åring och jobbade där på bank samt med film- och tv-produktion fram till år 2000 då han återvände till Skara. Arbetade på Katedralskolan och utbildade sig till gymnasielärare innan han år 2005 började arbeta som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen. Fredrik har sedan årsskiftet 2012/13 varit oppositionsråd i Skara kommun.
Politiska uppdrag i korthet:
• ordförande för Socialdemokraterna i Skara (2012-)
• kommunfullmäktige (2002-)
• kommunstyrelsen (2006-)
• kommunstyrelsens ordförande (2014-)