SkaraRosen

Det var i mitten av 1990-talet som SkaraRosen kom ut första gången. Då i en enklare version kopierad på partiets egen kopieringsmaskin. Det var då enbart de socialdemokratiska partimedlemmarna som fick tidningen hemskickad.

I och med utgåvan i december 2001 övergick tidningen till att få ett större format, färg och betydligt trevligare innehåll och layout.

SkaraRosen ges i regel ut två gånger varje år, men vid olika tidpunkter, som t.ex. valår, ökar antalet utgivningar.

Tidningens upplaga är ca 9000 exemplar. Detta innebär en hushållstäckning på mer än 99 procent i kommunen.

Redaktion SkaraRosen

Ansvarig utgivare: Fredrik Nordström.
Redaktör: Peter Holm.
Freddie Wendin, bildredaktör, fotograf.

Tidningens säte och utgivningsort: Skara.
Utgivare: Skara Socialdemokratiska arbetarekommun.
Ansvar för felaktighet i annons: Tidningens ansvar begränsas till högst annonskostnaden
Manuskript: Tidningen förbehåller sig rätten att lagra allt material elektroniskt, samt rätten att redigera i allt inkommet material. För insänt, men ej beställt material ansvaras ej.

Adress: Skaraborgsgatan 29 A, 532 22 Skara.
Besöksadress: Skaraborgsgatan 29 A (SAP-exp).
Tel: 0511-173 01 (annonser och redaktion).
E-post: info@skara.sap.se

Upplaga: ca 9000 exemplar (nästan samtliga hushåll i Skara kommun).
Distribution: Postutdelning.