10. Vård efter behov kräver resurser efter behov

I Västra Götaland skiljer vårdbehoven och hälsoläget mellan geografiska områden.
Inom Göteborg är skillnaden i medellivslängd 8 år mellan olika stadsdelar. Samma
fenomen återfinns i flera större städer i vår region. Samtidigt vet vi att de
demografiska utmaningarna är som störst i Dalsland och norra Skaraborg. Områden
där ungdomarna flyttar och de som stannar kvar blir allt äldre.

För att vården ska bli mer jämlik i Västra Götaland krävs att vi fördelar våra
ekonomiska resurser rättvist. Det är i områden där hälsan är som sämst som insatser behövs mest. Det kräver tydligare styrning av resurserna. Inte bara för att det är rättvist, inte bara för att det är moraliskt riktigt, utan för att det är en investering i bättre hälsa och välmående!

För att möta dessa utmaningar kommer Socialdemokraterna se över hela
resursfördelningssystemet, inklusive fördelningen av folkhälso- och
barntandvårdsresurser.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03