5. Stärk den nära vården med patientens bästa i fokus

Vi vill att Västra Götaland ska ha Sveriges bästa sjukvård.. Framförallt för de gamla
med många sjukdomar är det viktigt att vården kan ta ett helhetsansvar för patienten och erbjuda ett personligt omhändertagande kring varje individ. För att lyckas med det måste vi korta beslutsvägarna och knyta ihop de olika vårdgivarna utan att skapa nya administrativa hinder. Samarbete måste alltid sätta patienten i fokus och gynna patientens behov av vård.

En utveckling av närsjukvården kräver en ökad samverkan mellan kommunal vård,
primärvård och närsjukhus. Vi vill ge närsjukvården egna styrelser för att enklare
kunna koppla ihop vårdens verksamheter och förenkla för vården att ta ett
helhetsansvar för patienterna utifrån de lokala förutsättningarna. Vi vill att sättet att
organisera och bedriva närsjukhus ska kunna vara olika i olika delar av regionen
beroende på de lokala förutsättningarna.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03