9. Mer tid för patienten

Sjukvården måste öppnas upp och patienttid måste frigöras. Av tradition har
sjukvården varit sluten. Det har lett till lösningar som hindrar patienten att komma i
kontakt med vården. Sjukvården har varit otillgänglig! Det måste ändras. Det är dags att göra sjukvården tillgänglig. Ett exempel är införande av ny teknik som gör det möjligt att boka tider för läkarbesök på våra sjukhus och vårdcentraler.

Mer patienttid kan skapas genom att ställa krav på att nya system som införs i vården inte bara ökar patientsäkerheten utan också frigör mer tid för patienten. Det kräver användarvänliga IT-system som är integrerade i varandra så att dubbelarbete undviks.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03