Att ta plats i vuxenvärlden

Javor bor i Dalsland och studerar i Trollhättan. Han blev av med jobbet på en verkstad för några år sedan och det var en tung period innan han bestämde sig för att satsa på en utbildning. Han läste in gymnasiet på KomVux för att kunna läsa vidare och nu pluggar han till sjuksköterska. Han åker med Västtrafiks regionaltåg några dagar i veckan för att vara med på föreläsningar och för att plugga med kompisarna. Han tycker att det fungerar bra att åka tåg till skolan, en timme är OK. Man kan läsa kursböckerna och göra klart inlämningsuppgifter på tåget till skolan – eller kanske sova en trekvart till. Ibland tar han med en latte in på tåget. Han brukar koppla upp sig med sin laptop så han hinner kolla mejlen och Facebook innan han kommer fram.

Javor är ihop med Emma som jobbar i en affär i Åmål och de hoppas få en lägenhet tillsammans snart. Då blir det lite lättare med ekonomin. Just nu hoppas han få sommarjobb för att slippa ta så mycket studielån under resten av året. Han är lite orolig för hur det ska gå när han har pluggat färdigt om han inte kan få jobb nära hemorten och undrar hur det går att pendla om han får oregelbundna tider. Javor tycker att sjukvården är ett intressant område och han tänker att det alltid kommer att finnas jobb för dem som har bra utbildning i vården.

Vår politik för ingången i vuxenvärlden

Ingången till vuxenlivet innebär ofta att man bryter upp och flyttar på sig. Till egen lägenhet, studier, arbete eller för ökat utbud av upplevelser. För att ge ungdomar möjlighet att forma sina liv behövs regionala insatser som riktas mot både stads- och landsbygdsutveckling. Det ställer krav på utbildningsinsatser, tillgång till praktikplatser och jobb för unga. Det kräver förbättrade kommunikationer och kollektivtrafik. Möjligheten att bo kvar och studera på annan ort ska också förbättras genom låga priser på kollektivtrafik för unga.

Den stora förändring det innebär att ta steget in i vuxenvärlden kan skapa stress och oro. Vi socialdemokrater vill stärka det förebyggande folkhälsoarbetet för unga vuxna. Samverkan mellan skolhälsovård, ungdomsmottagningar, sjukvård och kommunernas sociala verksamheter behöver fördjupas för att minska ohälsan bland unga. Många unga vuxna har dåliga tänder, därför förlängdes den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland. Det har inneburit att fler har god munhälsa. Vi vill gå vidare och förlänga den fria barn- och ungdomstandvården upp till 25 år.

Jobb och utbildning är viktigt för att få en bra start i vuxenlivet och ett fortsatt liv i trygghet. Genom att ge alla människor fler möjligheter tillvaratar vi kompetens och kunskap som annars hade gått förlorad. Det livslånga lärandet ger individen möjlighet att förverkliga sig själv och stärker samhällets konkurrenskraft. Genom en utbildningsgaranti för unga ges alla goda förutsättningar för en bra start i arbetslivet. Vi vill underlätta för fler att få behörighet till högre studier. Utbildning skapar möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Det kan ske genom bättre samverkan mellan Västra Götalandsregionens skolor och övriga utbildningsanordnare.

Västsvenska studenter ska ha goda möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Vi vill skapa väl fungerande forskningsstrukturer för att vara attraktiva för både individer, näringsliv och samhälle. Förmågan att utveckla, sprida och omvandla kunskap till produkter och tjänster är avgörande för att göra Västra Götaland till Sveriges mest kompetenta och konkurrenskraftiga region. I det arbetet ingår att delta i både nationella och internationella utbyten och samarbeten.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till jobb och utbildning
  • Förbättra kommunikationerna för att vidga arbetsmarknaden
  • Införa billigare kollektivtrafik för unga
  • Underlätta för fler att få behörighet till högre studier
  • Inrätta fler kvalificerade yrkesutbildningar
  • Etablera regional yrkeshögskola
  • Stärka ungdomsmottagningarna och samverkan kring ungas hälsa
  • Förlänga den fria tandvården för ungdomar upp till 25 år
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03