Att vara trygg när olyckan varit framme

Jessica och hennes kompisar hade längtat länge efter att få rida ut på allvar efter ett helt års träning på ridskolan. Det var åtta glada tjejer och en ledare som tidigt en morgon red ut. På vägen uppför en stenig kulle klev Jessicas häst fel och hon föll av hästryggen. Hon föll på en sten och tappade känseln i halva kroppen. Hon kunde knappt röra sig. Deras ledare ringde direkt larmnumret och efter 10 minuter landade ambulanshelikoptern på en äng i närheten. Kompisarna visade personalen till Jessica som var väldigt omtöcknad och hade mycket ont. Hon minns inte så mycket själv men kompisarna har berättat att ambulansmännen satte igång direkt med behandling. Jessica fick dropp och mediciner som lugnade ner kroppen som hamnat i chocktillstånd. De frågade vad som hänt och ringde till sjukhuset, så personalen där kunde göra rätt förberedelser och få fram hennes journal.

När helikoptern kom till sjukhuset var Jessica fortfarande medvetslös. Hon röntgades och opererades akut. När hon vaknade var hon på intensivvårdsavdelningen. Hon låg där ett par dygn och övervakades. När läget stabiliserades kom hon till en vårdavdelning och började rehabiliteringsträningen. Efter operationen hade hon fått tillbaka känseln i hela kroppen igen och det gjorde ont överallt. Men trots att det gjorde ont jobbade hon hårt för att klara rehabiliteringen. Hon kom hem ganska snart, men hon fick göra många återbesök på sjukhuset och måste fortsätta med rehabiliteringen under lång tid. Det tog ett helt år innan Jessica kunde rida tillsammans med kompisarna igen.

Vår politik för ökad trygghet när olyckan är framme

När det otänkbara händer och en allvarlig sjukdom eller olycka drabbar dig eller dina närstående måste sjukvårdens alla instanser fungera. Det ställer krav på sjukvården att vara både snabb och säker. Sjukvårdens insatser påbörjas redan i ambulansen. Samtalet till larmnumret 112 startar en vårdkedja från den som svarar i telefonen till vårdpersonalen på sjukhuset. Med långa avstånd i Västra Götaland är ambulanshelikopter nödvändig för att hålla den akuta vårdkedjan obruten och snabb.

Den vård som står till förfogande ska vara av högsta kvalitet. Det görs genom att samla den högspecialiserade vården på ett fåtal sjukhus i Västra Götalandsregionen. Avstånd ska inte vara ett hinder för att ta del av den högspecialiserade vården. Sjukresor och transporter ska fungera väl över hela Västra Götaland.

Väntetiderna vid akutmottagningarna ska kortas. Det är inte acceptabelt med väntetider som motsvarar en normal arbetsdag på våra akutenheter. Patienten ska få besked direkt om hur lång väntetiden är för att få träffa en läkare eller sjuksköterska. Alla ska bli väl bemötta och det ska finnas en kopp kaffe och en smörgås under tiden man väntar. Det ska vara lätt att göra sig förstådd och det ska finnas tillgång till tolk när så behövs. Är åkomman av ett slag som bör hänvisas till primärvården ska tid erbjudas och bokas på vårdcentral eller jourcentral.

Vid utskrivning från sjukhus ska vårdplanering, innehållande bland annat rehabilitering, hjälp i hemmet och återbesök, ske så att patienten känner sig trygg även vid hemkomst.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Garantera patienterna besked direkt om väntetider på akutmottagningarna
  • Förkorta väntetiderna på akutmottagningarna
  • Förbättra bemötandet av patienterna
  • Förbättra samverkan med kommunerna kring utskrivningsklara patienter
  • Förbättra möjligheterna till snabb vård genom ökad medicinsk kompetens inom ambulansjukvården
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03