Ett långt liv i trygghet och hälsa

Igår var det Jannes pensionsdag. Han sitter med en kopp kaffe vid fönstret och tänker. Han har haft det bra, växt upp i en trygg familj och han har fått vara frisk. Han lärde sig hälsosamma vanor tillsammans med kompisarna i idrottsföreningen och han har alltid tränat mycket sedan dess. När han var ung var det lätt att få jobb och han hade lätt för att lära sig nya saker. Det var svårt att få en bostad när han och frugan gifte sig, men till slut fick de en lägenhet i en nybyggd stadsdel på Hisingen. När barnen var små hade familjen många grannar och vänner som passade varandras barn och hjälpte till när det behövdes.

Janne häller upp mer kaffe och tar en bulle till och tittar på barnen som leker på gården. Det har blivit så mycket svårare för många familjer idag om man jämför med hur det var när han och Ines flyttade in. Det har blivit så mycket tuffare i samhället och han undrar hur det kommer sig att alla har så ont om tid. Det märker han i idrottsklubben där det är svårt att hitta någon som vill ta över hans ledaruppgifter för barnverksamheten. Nu är det många fler som är utan jobb och inte har någon utbildning som duger för de jobb som finns att söka. Han undrar om de känner samma trygghet och tillförsikt inför framtiden som han och hans familj alltid gjort.

Vår politik för ett långt liv i trygghet och hälsa

Ett liv i hälsa handlar om mer än att få vara frisk. Det handlar också om rätten och tillgången till utbildning, ett meningsfullt arbete och ett rikt liv. Alla som bor och lever i Västra Götaland ska vara trygga i att vården finns när den behövs.

Idag är hälsan ojämlikt fördelad. Genom att fördela våra gemensamma resurser till de människor och områden som är i störst behov av samhällets insatser, ökar vi människors möjlighet till en god hälsa. Människor ska, oberoende av bakgrund, få behandling efter behov och på lika villkor. Det sker inte idag. Jämlikhet i vården måste följas upp för att säkerställa att alla behandlas på lika villkor.

Stress och ökade krav ökar risken att människor drabbas av psykisk ohälsa. Förebyggande och hälsofrämjande arbete ska inriktas på att så långt som det är möjligt förhindra att sjukdom och ohälsa uppstår.

Vi socialdemokrater vill införa HälsoNav i alla delar av Västra Götaland. Det innebär en utökad samverkan mellan bland annat kultur, idrotts- och föreningsliv och hälso- och sjukvård. Med invånarens rätt till en god hälsa i fokus samlas kunskap, kompetens och funktioner i lokaler som krävs för att sätta individens bästa i centrum.

HälsoNaven ökar möjligheterna för människor att ta egenansvar för hälsa och välmående. Arbetet ska bedrivas i partnerskap med berörda organisationer och i samverkan med kommunerna, utifrån den enskilda människans behov och livssituation. Det möjliggör närvaro på fler arbetsplatser, skolor och i idrotts- och fritidsaktiviteter än idag.

Västra Götalandsregionens dubbla uppdrag med ansvar för både hälso- och sjukvård och regional tillväxt och utveckling är en god plattform för att ge de bästa förutsättningarna till ett långt liv i hälsa. Det kräver insatser också på andra områden än hälso- och sjukvård. Fler ska få en andra chans och det ska finnas utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i hela Västra Götaland, kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd och det ska finnas ett rikt utbud av kultur i hela vår region.

Västra Götalandsregionens verksamheter ska vara anpassade till funktionsnedsattas behov och förutsättningar samt ha en hög tillgänglighet.

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill:

  • Fördela resurser jämlikt för ökad hälsa för alla
  • Fokusera på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar
  • Inrätta HälsoNav i alla delar av Västra Götalandsregionen
  • Erbjuda individuella hälsoplaner för alla som är listade i VG Primärvård
  • Erbjuda alla över 75 år egenvårdsaktiviteter samt öka stödet till äldres friskvårdsaktiviteter 
  • Minska onödig läkemedelsanvändning
Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03