Valteknisk information

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län. Eftersom man har funnit att det förkommit ett antal olika fel. Här besvarar vi på vanliga frågor i samband med omvalet den 15 maj.

 

Röstkort och Valsedlar

De som är röstberättigade kommer att få ett röstkort tillsänt sig. De skickas ut under perioden 21-27 april. Valsedlar finner du i röstlokalen eller hos din närmaste s-förening samt på partidistrikten. Har du blivit av med ditt röstkort kan du få ett utskrivet i de flesta vallokalerna. Men du måste kunna styrka din identitet.

Hitta din röstlokal

På röstkortet står det vallokalens adress och öppettider. Där finns även information om hur man kan rösta på annat sätt, t.ex. förtidsrösta. Vallokalerna är öppna mellan kl. 08:00 och 20:00. På vissa ställen kan man ha kortare öppettider. Tiderna står på röstkortet.

Klicka här för att hitta din röstlokal

Vem har rösträtt?

De som är folkbokförda inom Västra Götalands län har rösträtt. Man bör vara, medborgare i något av EU länderna eller medborgare i Island eller Norge. Eller också medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Svenska medborgare som är utvandrade har inte rösträtt.

Man bör även ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Förtidsrösta

Den 5 maj startar förtidsröstningen. På röstkortet står det bland annat hur man kan förtidsrösta. I Göteborg kan du förtidsrösta i Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg, på sjukhus, kulturhus och på alla bibliotek. Om du glömt ditt röstkort kan du få ett utskrivet i det flesta vallokalerna.

Kryssa för din politiker

På valsedlarna finns ett antal politiker, som du kan kryssa för, om denne är att föredra. Detta är inget måste. Valsedeln kan lämnas in utan några kryss. Socialdemokraternas kandidater hittar du här.

Sidan uppdaterades senast: 2011-05-07 23:03