Möjligheternas Skara


Ett levande Skara är också framtidens Skara - en stad som ger möjligheter för alla.
 
Socialdemokraterna i Skara sätter barnens välfärd i centrum. Det är i barnen vi ser framtiden växa fram. De villkor vi ger barnen idag, formar morgondagens Skara.
 
Ett hållbart Skara ger individen möjligheter att växa, nå framgång och förverkliga sitt livs äventyr.
 
Vi kräver därför satsningar på fler jobb, främst för våra unga samt bättre möjligheter att bygga och bo i hela Skara kommun.