Framtidens skola i Skara kommun

Översynen av skolans lokaler i Skara kommun har pågått under flera år med inriktning att minimera överytor och öka utnyttjandet av våra skollokaler på ett mer effektivt sätt. De senare åren har också behovet av att anpassa lokalerna till minskande elevkullar ökat, samtidigt som Skara kommuns ekonomiska situation har försämrats dramatiskt. Den oroande ekonomiska situationen i Sverige och Skara kommer att vara ett bekymmer under många år framöver.

Samtidigt måste en framåtsyftande politisk ledning ta ansvaret för att erbjuda våra barn och ungdomar en utbildning och skolgång i lokaler anpassade till ett nytt samhälle och en ny tid. Särskilt bör betonas möjligheten att anpassa en ny högstadieskola efter en modern och framåtsyftande pedagogik, ny teknik för lärande och en skola byggd i miljö- och klimatvänliga material och arbetssätt.

Socialdemokraterna föreslog redan under våren 2007 att en ny gemensam högstadieskola för alla elever i årskurs 7 till 9 byggs i Skara. Dessutom lämnade Socialdemokraterna en motion till kommunfullmäktige under våren 2008, för att inleda planering och projektering av en ny högstadieskola.

Alliansen i Skara har vid samtliga tillfällen valt att säga nej till en ny högstadieskola.

Läs hela rapporten: Framtidens skola i Skara kommun >>