Fyra viktiga valfrågor


Lättare för unga att få jobb
Vi vill bekämpa ungdomsarbetslösheten genom kommunala jobb- och utbildningsinsatser för unga upp till 25 år.

En ny högstadieskola 
Bygg en ny modern högstadieskola vid Teglaskolan för alla elever i årskurs 7 till 9.

Lättare att bygga och bo i hela Skara kommun
Vi vill se fler tomtområden att välja på och centralt boende för unga och äldre.
 
Trygg kommun att åldras i
Vi vill att Skara ska vara den trygg kommun som erbjuder service och boende när du behöver det.