Länkar

Skaraborgs partidistrikt

Här kan du hitta information om distriktsstyrelsen, expeditionen och hur du kontaktar andra arbetarekommuner- Skaraborgs partidistrikt

Socialdemokraterna Västverige

I Västsverige samarbetar de sex socialdemokratiska partidistrikten om gemensamma regionala frågor och om politiken i Västra Götalandsregionen. Vårt parti finns också nära dig. Välkommen!

Styrelsen väljs av årsmötet och består av två ordinarie ledamöter och två ersättare från varje partidistrikt. Ordförandeskapet cirkulerar mellan distrikten. I det västsvenska partiarbetet samarbetar de sex partidistrikten om gemensamma frågor-Socialdemokraterna Västsverige

 

Arbetarrörelsen


ABF
ABF är Sveriges största studieförbund med 55 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år - www.abf.se

Aktuellt i Politiken
Socialdemokraternas nyhetstidning - www.aip.nu

A-lotterierna
Ett flertal lotterier har gjort A-lotteriernas kunder till vinnare sedan starten 1956. Företaget har genom åren även bidragit med betydande överskott till sina ägare SAP och SSU. Idag är Kombilotteriet den största och "Drömresan" den senaste produkten i företaget. Läs mer om företaget - www.alotterierna.se

Arbetarrörelsens Tankesmedja
Arbetarrörelsens Tankesmedja, som från och med 2006 drivs gemensamt av Socialdemokraterna, LO och ABF, har som uppgift att att på olika sätt stimulera den idépolitiska debatten. www.a-smedjan.se

Bommersvik
Kursgården Bommersvik ägs av SSU och SAP. Bommersvik är till för alla som söker en oas i vardagen - en plats med ett fokus på att förmedla erfarenheter, inhämta kunskap och kläcka idéer. Bommersvik är inrättat för seriösa, kreativa och spännande kurser och konferenser - www.bommersvik.se

Socialdemokrater för tro och solidaritet 
En av fyra sidoorganisationer inom partiet som ger dig möjlighet att ta din religiösa övertygelse in i det politiska arbetet. Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. De vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras. - www.trosolidaritet.se

HBT Socialdemokraterna
En socialdemokratisk förening inom Stockholms arbetarekommun, samtidigt är föreningen ett nätverk för homo- och bisexuella, transpersoner samt deras vänner över hela Sverige. Hbt(s) bildades 1988 och arbetar med sexualpolitik, i synnerhet för homo- och bisexuellas samt transpersoners mänskliga rättigheter - http://www.hbts.se 

LO - Landsorganisationen
LO är organiserat i ett samarbete mellan 16 medlemsförbund. Dessa förbund organiserar arbetare inom både den privata och offentliga sektorn - www.lo.se

Olof Palmes Internationella Center
Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationella och säkerhetspolitiska frågor - www.palmecenter.se

S-Kvinnor
S-Kvinnor är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter - www.s-kvinnor.se

S-muslimska kvinnoklubben
Vill förändra synen på muslimska kvinnor och forma en arena för att komma i kontakt med andra kvinnor, för att utbyta tankar och idéer - www.s-info.nu/muslimska

Socialdemokratiska studentförbundet 
Socialdemokratiska studentförbundet består av 28 klubbar och föreningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet - www.s-studenter.se

SSU
SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. SSU är också del av den socialdemokratiska världsrörelsen med systerorganisationer i över 100 länder runt om i världen - www.ssu.se

Unga Örnar
Unga Örnar, barnens förening, är en riksorganisation som finns över hela landet. Omsorg och respekt mellan människor utvecklas i ömsesidiga relationer - www.ungaornar.se

 

S i EU

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
www.socialdemokraterna.se/eu

De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp
http://www.socialistsanddemocrats.eu

Europeiska socialdemokratiska partiet
www.pes.eu

Europeiska unionen
Central Internetsida för information om EU:s institutioner och organ.
www.europa.eu

 

EU


Europaparlamentet

Europaparlamentet i Bryssel. Där finner du information om EU och dess institutioner - www.europarl.eu

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens centrala Internetsida - http://ec.europa.eu/

Europeiska unionens råd
Information om rådets arbete - http://www.consilium.europa.eu/

Riksdagens EU-information
Opartisk information om EU:s arbete - www.riksdagen.se/eu/

Europaportalen.se
Europaportalen samlar, sorterar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta. Europaportalen ägs av fackföreningar -www.europaportalen.se

 

S i Europa

Det Norske Arbeiderparti Norge
www.dna.no

Il Partito Socialista Sammarinese - San Marino
www.pss.sm/

Labour Party - Storbritannien
www.labour.org.uk/

Labour Party - Israel
www.havoda.org.il

LSAP - d'Sozialisten - Luxemburg
http://www.lsap.lu/

Parti Socialiste - Frankrike
www.parti-socialiste.fr/

SAMAK
SAMAK samlar de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i de nordiska länderna - www.samak.info

SP - Schweiz
http://www.sp-ps.ch/

Ceská strana sociálne demokratická - Tjeckien
www.socdem.cz/

Cumhuriyet Halk Partisi - Turkiet
www.chp.org.tr/

Democratici di Sinistra - Italien
www.dsonline.it/

Finlands Socialdemokratiska Parti - Finland
www.sosialidemokraatit.fi

Magyar Szocialista Párt - Ungern
www.mszp.hu

Malta Labour Party - Malta
www.mlp.org.mt

Olof Palmes arkiv på nätet

www.olofpalme.org

Parti Socialiste - Belgien - franska
www.ps.be

Partido Socialista - Portugal
www.ps.pt

Partido socialista Obrero - Spanien
www.psoe.es

Partij van de Arbeid - Holland
www.pvda.nl

Pasok - Panelinio Socialistiko Kinima - Grekland
www.pasok.gr/gr

Social Democratic & Labour Party - Nordirland
www.sdlp.ie

Socialdemokratiet - Danmark
www.socialdemokratiet.dk

Socialisti Demokcratici Italiani - Italien
www.socialisti.org

Socialistische Partij - Belgien - flamländska
www.sp.be

Sojusz Lewicy Demokratycznej - Polen
www.sdlp.ie

Sozialdemokratische Partei - Österrike
www.spoe.at

SPD - Tyskland
www.spd.de

Strana Demokratickej L'avice - Slovakien
www.sdl.sk

The Irish Labour Party - Irland
www.labour.ie

Unia Pracy - Polen
www.sdrp.org.pl

Zdruzena lista socialnih demokratov - Slovenien
www.zlsd.si

 

S i världen

Socialistinternationalen

En världsomspännande organisation bestående av socialdemokrater, socialister och arbetarpartier. I dag ingår 143 politiska partier och organisationer från alla världsdelar - www.socialistinternational.org

IUSY
International Union of Socialist Youth är ungdomsinternationalen, ungdomsförbundet till Socialistinternationalen. Svenska medlemmar är SSU och Socialdemokratiska Studentförbundet - www.iusy.org

 

Andra nyttiga länkar


Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv - www.annalindhsminnesfond.se

Ansvarskommittén
En parlamentarisk kommitté som undersöker den nuvarande samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena - www.sou.gov.se/ansvar

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyllde 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv (specifikt SAP:s arkiv), bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer - www.arbark.se 

Dagens Arena

En ideell förening som rymmer en rad olika opinionsbildande verksamheter. Dagens Arena kommenterar dagligen aktuella politiska händelser nationellt som internationellt - www.dagensarena.se  

Electionworld
Här hittar du alla val i hela världen - www.electionworld.org

Global respekt
Aktuell information om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Man kan även delta i en nätstudiecirkel om mänskliga rättigheter -www.globalrespekt.nu

Grundlagsutredningen
Webbplatsen innehåller aktuell information om grundlagsutredningens arbete. I utredningens uppdrag ligger att skapa debatt och stimulera det offentliga samtalet om författningspolitiska frågor och om det svenska folkstyret. Webbplatsen är en länk mellan utredningen och omvärlden, där institutioner och enskilda ges möjlighet att lämna synpunkter på författningspolitiska frågor och utredningens arbete - www.sou.gov.se

Jobbare mot rasism
Jobbare mot rasism är ett samarbete mellan SEKO, Byggnadsarbetareförbundet och socialdemokraterna. Syftet är att motverka främlingsfientlighet och rasism samt att sprida arbetarrörelsens värderingar om solidaritet, jämlikhet och respekt för varandras olikheter - www.jobbaremotrasism.se

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne - www.palmefonden.se

Politiker i nätverk mot rasism och nazism
Det är viktigt att hotade politiker inte ger upp. Det är viktigt att rasisters och nazisters smutsiga metoder inte ger frukt. Därför finns nätverket. Politiker som känner sig hotade kan få stöd och hjälp - www.motrasism.nu

Politiskt.nu
En icke-kommersiell och partipolitiskt obunden community där vem som helst får säga sin mening i diskussion med riksdagsledamöter - www.politiskt.nu

Regeringen
www.regeringen.se

Riksdagen
www.riksdagen.se

Sq2540sthlm
Ett nätverk som engagerar kvinnor. Nätverket arbetar för ett regeringsskifte och vill lyfta politiska frågor som är viktiga och engagerar yngre kvinnor - www.sq2540sthlm.se

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar - www.val.se

Webbutiken
Här kan partiorganisationen enkelt hitta och beställa material - http://butik.socialdemokraterna.se/