Tidigare utbildningar

Skövde Grundläggande medlemsutbildning  HT 2015. 

HT: Grundläggande medlemsutbildning. Kursledare Bengt Hagbjer. 5 kvällar under hösten träffades gruppen i ABF:s lokaler. Ideologikvällen genomfördes ihop med Skövde Södra i Skultorp, 7 deltagare. Kursen har bestått av:

Introduktion. Allmän politisk genomgång och diskussion.

Historia. Genomgång av socialdemokratins historia i Skövde och personliga minne. Gästföreläsare: Per Erik Gustafsson, mångårig kommunpolitiker, fackföreningsman och medlem i Skövde AK.                                                                                                                                                               

Ideologi. Genomgång av grundläggande socialdemokratiska värderingar som vår ideologi vilar på. Gästföreläsare: Patrik Björk, riksdagsledamot.

Mötesteknik. Genomgång av grundläggande mötesteknik, samt mötesordförandes roll för att säkerställa mötesdeltagarnas delaktighet.                                                                                   

Organisation. Genomgång av socialdemokratins organisation samt socialdemokraternas partistadgar. Gästföreläsare: Skaraborgs distrikts ombudsman Stig Olof Friberg.

.                                                                                                    

Framtidsfrågor. Genomgång av framtida politik. Tankegångar hur partiets politik och organisation kan utvecklas. Gästföreläsare: Monica Green och Anita Löfgren. Kvällen till ära deltog några speciellt inbjudna debattsugna medlemmar. 

Skövde Grundläggande medlemsutbildning  VT 2015. 

1 24/2 Introduktion o aktuell politik. Monica Green Skövdes riksdagsledamot inbjuden gäst.

2 10/3  Vår Ideologi, Bengt Hagbjer.

3 24/3 Vår Historia Sven Gösta Signell mångårig riksdagsman inbjuden gäst.

4 7/4  Grundläggande mötesteknik, Bengt Hagbjer.

5 21/4 Vår Organisation, Bengt Hagbjer.

6 5/5 Material, framtidskontraktet, Skövdes Socialdemokraters framtidapolitik behandlas. Inbjuden gäst, Johan Ask,Socialdemokratisk kommun och regionpolitiker.

Studier, kunskap är makt!

Bilden är från argumentationstrimningen inför valet  20140821 i Skövde stadshus som hölls av Monica Green.

Bilden är från argumentationstrimningen inför EP valet  20140215 i Skövde stadshus. 

 

Genomförda utbildningar 2014 enligt nedanstående:

Skövde arbetarkommun avslutade utbildningen grundläggande medlemsutbildning 2014-12-17. Inbjudna gäster, oppositionsrådet Marie Ekman och vår mångårige riksdagsman Sven Gösta Signell. Kvällens tema: Socialdemokraternas framtidspaket för Skövde 2015-2018 och vår politiska historia. Gruppen har träffats sex kvällar under hösten. Vi har huserat dels på Skövde arbetarkommun och i ABF:s nya lokaler i Skövde.

Detta blev femte gången som utbildningen anordnades av studieorganisatören Robert Ciabatti och kursledaren Bengt Hagbjer. Vår ambition är att erbjuda nya medlemmar utbildningen två gånger 2015.

1 8/10 kl. 18.00 - 21.00 plats ABF, Gesällgatan 1. Introduktion o aktuell politik. 

 

2 22/10 kl. 17.15 - 21.00 plats Skövde Ak exp. Hertig Johans Gata 24 Vår Historia  Sven Gösta Signell mångårig socialdemokratisk riksdagsman medverkar. Under kvällen är vi också med och röstar fram de som ska representera Skövde Ak i nämnder, bolag m.m. under denna mandatperiod.

3 5/11kl. 18.00 - 20.00 plats Nyeport, ungdomens hus John G. Grönvalls plats 1541 37 Skövde Vår Ideologi Håkan Juholt kommer till Skövde Ak. 

4 19/11 kl. 18.00 - 21.00 plats ABF, Gesällgatan 1. Vår Organisation Skaraborgs distriktets ombudsman "Sigge".

5 3/12  kl. 18.00 - 21.00 plats Skövde Ak exp. Grundläggande mötesteknik. Bengt Hagbjer

6 17/12 kl. 18.00 - 21.00 plats Skövde Ak exp. Materialet Framtidspartiet tillsammans med Skövdes Socialdemokraters framtidapolitik behandlas. Vårt oppositionsråd Marie Ekman är inbjuden gäst och Sven Gösta Signell som fick lite kort om tid 22/10 är med.

 

 

Genomförd utbildning våren 2014 enligt nedanstående:

1 29/1 Första träffen Introduktion o aktuell politik. Bengt Hagbjer.

2 12/2 Vår Historia.  Sven Gösta Signell mångåring riksdagman.

 


3 26/2 Vår Ideologi,  Bengt Hagbjer.

4 12/3 Vår organisation, Stig Olof ”Sigge Friberg ombudsman i Skaraborg.

 


5 26/3 Grundläggande mötesteknik, Bengt Hagbjer.

6 3/4 Materialet Framtidspartiet tillsammans med Skövdes Socialdemokraters framtidapolitik. Monica Green riksdagsledamot och Skövdes oppositionsråd Marie Ekman deltar.