10 punkter

Den 19 september är det val. Då finns det två klara regeringsalternativ att ta ställning till. En rödgrön regering som vill rusta upp den generella välfärden, eller en fortsatt alliansregering med ökande klyftor. Alliansens företrädare säger ofta att det går bra för Sverige och att detta är deras förtjänst. Om allt går så bra - varför ökar då klyftorna i samhället? Genomgången nedan visar att detta är resultat av en medveten politik från de ”Nya” Moderaterna som resten av alliansen ställt sig bakom.  

1. Hög arbetslöshet bland unga – ingen synvilla

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland den högsta i Europa (Eurostat) samtidigt har 40 000 komvuxplatser försvunnit mellan läsåren 2005/2006 och år 2008/2009 (Skolverket)

2. 100 000 färre jobb

Regeringens ensidiga fokus på sänkta skatter har inte fungerat. Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit över 100 000 fler. Sysselsättningsgraden har minskat med två procentenheter, det motsvarar 100 000 färre jobb (SCB)  

3. Den rikaste procenten har fått 25 gånger mer

Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans. Den tiondel med högst inkomster har fått lika mycket som 60 % av svenska folket tillsammans.  (RUT)  

4. Långtidsarbetslösheten biter sig fast

Antalet långtidsarbetslösa är rekordhögt och har ökat med 140 personer per dag det senaste året (SCB)  

5. Arbetslösa har fel kompetens

Trots rådande massarbetslöshet misslyckas 1 av 5 rekryteringsförsök tillföljd av att de arbetssökande saknar rätt kompetens (Svenskt Näringsliv). Regeringen har halverat antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningen (Arbetsförmedlingen).  

6. 100 miljarder i sänkta skatter

Redan har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor (RUT). Nu planerar man för att sänka skatten med ytterligare 100 miljarder kronor. (sammanställning av de borgerliga partiernas utspel)


7. 25 000 färre jobb i välfärden

Under det senaste året har antalet sysselsatta i vård, skola och omsorg – oavsett driftsform - blivit cirka 25 000 färre (SCB).

8. (M) är ett socialbidragsparti

Socialbidragen ökar i närmare 90 procent av landets kommuner. (Socialstyrelsen) Det är över 70 000 personer fler i utanförskap än vid valet. Detta gäller både om man räknar som moderaterna gjorde i valrörelsen och som de gjorde efter valet. (RUT) Barmfattigdomen är rekordhög (RUT).

9. Arbetslösheten har ökat snabbare i Sverige

Arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa. Arbetslösheten i Sverige är nu högre än i jämförbara länder såsom Belgien och Tyskland. Sysselsättningen har fallit mer i Sverige än genomsnitt i Europa (Eurostat).

10. Ärvde överskott – nu är det underskott

Den borgerliga regeringen ärvde en av Europas mest välskötta ekonomier. Man fick 70 miljarder kronor i överskott till skänks. Nu har detta förbytts i ett stort underskott (Finansdepartementet).

 

Åke Jönsson (S)

Kommunalråd

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-24 09:28