Därför är jag en stolt socialdemokrat

I min värld är orden solidaritet, gemenskap, trygghet självklara, lika mycket som rättvisa och respekt.

Jag avstår gärna från några hundralappar i lönekuvertet mot att vi får fler anställda på våra förskolor och att barnen i skolan får mer resurser i form av bättre elevhälsa och fler lärare.

Jag vill att det blir en högre kvalitet på våra fritidshem.

Jag avstår mer än gärna skattesänkningar till att äldrevården får fler händer och att det blir en högre kvalitet på maten på våra äldreboenden och till alla som äter hemma.

Jag vill att ungdomar ska ha möjlighet att vistas på våra fritidsgårdar i kommunens alla delar

och att vi får igång ett Ungdomens Hus så snart det går. Jag vill också att våra unga mellan 16 – 18 år ska ha möjlighet till feriejobb på sommarlovet.’

Jag vill att unga ska ha möjlighet till en egen lägenhet innan de blir utkastade hemifrån!

Det behövs fler utbildnings- och praktikplatser och Högskolan ska fortsätta att vara en attraktiv utbildningsplats.

De som bor utanför Skövde ska ha möjlighet att åka kollektivt till/från sitt arbete.

Jag vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra.

När man blir sjuk eller arbetslös ska man få en skälig ersättning.

Jag vill att Skövde ska vara möjligheternas stad med plats för alla.

I vår rödgröna budget prioriterar vi 17 miljoner mer än alliansen nästa år till dessa områden och blir då beskyllda för att vara oansvariga!

Min ambition för Skövdes utveckling är glasklar: en trygg och säker stad som växer med förstånd och som vi kan vara stolta över.    

Jag älskar också Skövde.

 

Marie Ekman (s)

Kandidat till Kommunstyrelsens ordförande

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-06 09:01