”Lärarlönerna måste höjas radikalt. Bra lärare är skolans viktigaste resurs.”

”Lärarlönerna måste höjas radikalt. Bra lärare är skolans viktigaste resurs.” skrev Mikael Wendt i en debattartikel den 16 mars. Den 22 mars röstar han emot ett sådant förslag i Kommunfullmäktige. I fullmäktigedebatten sa Wendt att det han fört fram i insändaren gällde den nationella politiken inte den lokala. Detta trots att lönerna för kommunalt anställd personal är en fråga för kommunen inte regering eller riksdag.

Jag tolkar detta som att riksdagskandidaten Wendt vill höja lärarnas löner, men att kommunpolitikern Wendt inte vill göra det. Skulle vara intressant att veta vad Regionfullmäktigekandidaten Wendt har för åsikt i frågan. Är det han som har utslagsröst i Wendts ställningstagande i frågan?

Eller är det så enkelt att Tord Gustafsson (M) bestämmer vad Wendt och FP ska ha för uppfattning i kommunfullmäktige.

Skulle vara bra om Wendt i fortsättningen klargör när han menar det han skriver, och när det som i fallet med lärarlöner, bara är ett allmänt tyckande för att synas.

Osökt kommer man in på parodin som Framåt fredag gjorde i radion.

”Aldrig mer vill jag se dej, inte ge dej min röst
Aldrig mer ska jag tro dej, inför valet i höst
Du gav bara löften, som sen drogs tillbaks
Du tänker bara på budget, & vara den till lags”

”Den” kan väl tolkas som Tord Gustafsson. Någon egen åsikt uppvisar Wendt inte i kommunfullmäktige, utan bara på insändarsidorna.


Åke Jönsson (S)
Kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-24 08:07