Öronmärk Öronmärk pengar åt skolan!

 

Så lät det utanför Stadshuset i måndags kväll! Vi socialdemokrater instämmer i att det behövs mer pengar till skolan. Den borgerliga alliansen i Skövde har inte förstått hur de borgerliga nedskärningarna i skolan slår mot eleverna. Till exempel sätts inte vikarier in när personalen är sjuk. Den borgerliga regeringen har gett kommunerna mer pengar 2010 och 2011. De har förstått hur allvarligt läget har blivit i kommunerna, detta på grund av sin egen politik! Pengarna ska i första hand gå till kärnverksamheten inom offentlig sektor. Hur fördelar då alliansen i Skövde detta? Jo, av totalt 38 miljoner tilldelas Skolnämnden 400 000 kronor och Utbildningsnämnden 2 miljoner kronor! Vi socialdemokrater anser att skolnämnden ska återfå de 12 miljoner åter som de fått mindre i tilldelning och vi vill ge utbildningsnämnden ytterligare 2 miljoner. Detta för att göra pedagogiska förstärkningar på alla stadier, och andra åtgärder av engångskaraktär.

Lars-Erik Lindh vice ordförande skolnämnden

Elisabet Eriksson vice ordförande utbildningsnämnden

Socialdemokraterna i Skövde

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-08 09:26