Skillnaden mellan en Rödgrön budget mot Alliansens i Skövde 2011.

Detta förslag röstades ned av Alliansen i Skövde på Fullmäktiges sammanträde måndagen den 22 november 2010.

13.5 miljoner som vi rödgröna vill satsa på kärnverksamheten och som visar att vi vill värna om den på bästa tänkbara sätt.
 

3 miljoner för att stimulera förvaltningarna att anställa trainees i välfärden och att skapa praktikplatser för unga samt fler feriejobb till ungdomar.

1 miljon för start av Ungdomens Hus. Det brådskar- ungdomarna väntar! Mycket pratoch lite verkstad.

1 miljon för att uppmuntra föreningsliv och studieförbund till ökade bidrag. Vi väntar med spänning på utredning som kommer i början av 2011.

En halv miljon till en friskvårdsinspiratör i kommunen som kan stimulera och samordna friskvård i kommunens alla förvaltningar.

En halv miljon till en utökning av FixarMalte för kommunens äldre medborgare.
 

1.5 miljon till start under 2011 för ett Hospice- vård i livets slut – i Skövde kommun.  Detta bör göras i samverkan med Västra Götalandsregionen.

2 miljoner för en översyn av EBV –hemtjänstens resursfördelningssystem- som står för E :ekonomi, B: behov och V:vårdtyngd. Personalen behöver tid för bla. resor till/från brukarna och man behöver se över organisation och planering av dessa system för personalens och brukarnas bästa.

2.5 miljon för våra barns skull- en satsning på elevhälsan för att ge skoleleverna

det stöd de så väl behöver i form av  tex. kuratorer, skolsköterskor.

Eleverna har en stressig tillvaro och behöver mer resurser.
 

1.5 miljon till uppstart av en familjecentral i Hentorp. En viktig verksamhet som behöver förstärkas utöver den som idag finns i S.a Ryd.


Ytterligare förslag till investeringar i vårt rödgröna budgetförslag:

10 miljoner till ett tillagningskök under 2012 i samband med utbyggnad av Ekedal äldreboende.

Tänk er lukten av nylagad mat som kan lagas, ätas och serveras nära dem som ska äta den – ytterligare plus till de som bor i närområdet och som kan besöka restaurangen och ta del av gemenskap och trivsam matmiljö. Kostfrågan är viktig. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

En rehabträdgård i anslutning till Ekedal behöver planeras, det är en motion från den socialdemokratiska gruppen som är godkänd, och som behöver verkställas.
 

Tillgängligheten för boende nära Boulognerskogen föreslås åtgärdas  snarast i form av hårdgörning av promenadstigar.

Ombyggnad av Sörbacka i Värsås till förskola samt trygghetsboende bör komma

i gång så snart som möjligt. Det finns positiva signaler som säger att även vår politiska majoritet i Skövde tycker likadant – de har gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett förslag, men det räcker inte med det, vi behöver ett beslut.

Renovering eller snarare underhållet av Stöpenskolan borde redan varit igångsatt- vi avsätter 2 miljoner för projektering under 2011 så att arbetet kan starta 2012.

Upprustningen av Karstorpsbadet har diskuterats länge, men nu föreslår vi att utredningen plockas fram och att arbetet startas snarast så badsäsongen 2011 är räddad.
 

Vi vill att Skövde ska vara en klimatsmart kommun För att kunna nå dit så behöver det satsas på en större andel närodlade och ekologiska livsmedel samt minska svinnet i alla verksamhet. Vårt förslag är att se över och vid behov ändra upphandlingspolicyn så att vi kan öka vår andel inköp på ett mer klimatsmart sätt.
  

Dessa förslag anser vi som det självklara och bästa alternativet för Skövde kommuns invånare. En satsning på kärnverksamhet och som visar att vi prioriterar dessa områden.

Vår ambition och vilja är att alla medborgare är lika viktiga.

Tyvärr röstades dessa satsningar ned av den borgerliga majoriteten. 

 

Marie Ekman

Tillträdande kommunalråd i opposition (S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-26 09:12