Socialdemokraterna i Skövde finns

Vi bedriver politik och lägger konstruktiva förslag om förbättringar i kommunfullmäktige. Eftersom vi inte har majoritet måste vi övertyga övriga för att få igenom våra förslag. För att göra detta kan man välja alternativet att råskälla och alltid vara emot allt, eller att argumentera och försöka övertyga. Vi Socialdemokrater i Skövde tror att den senare metoden är bäst om man vill förbättra samhället.  

Socialdemokraterna i Skövde samarbetar med Vänster- och Miljöpartiet för att få ett maktskifte i kommunen och på nationell nivå. Alla politiskt intresserade som inte vill ha kvar den högerstyrda regeringen i fyra år till, bör lägga all sin energi på att få detta maktskifte.

För att kunna sänka skatterna för de friska och rika har sjukförsäkringen och A-kassan försämrats. Arbetslösa, sjuka och pensionärer betalar högre skatt för samma inkomst än den som arbetar. Ojämlikheten i samhället har ökat och välfärden försämrats för svaga och utsatta. Vi ser fler utslagna, även i Skövde, och socialbidragskostnaderna har ökat kraftigt.  

I det budgetförslag vi Rödgröna presenterade i början av juni framgår det klart att vi vill satsa på den kommunala kärnverksamheten. Någon verkar ha missat artikeln i tidningen, debatten i fullmäktige samt de insändare som varit om vår budget. Därför tar jag här upp några delar av de förstärkningar vi föreslår.  

Skolnämnd, 7 miljoner för att rätta till felaktig lönestruktur, personalförstärkningar samt förbättring av elevhälsoarbetet. Därutöver föreslår vi pengar så Ungdomsgårdarna kan öka sina öppettider och vi avsätter även pengar för Ungdomens hus.  

Socialnämnd, 2 miljoner så de kan starta en andra familjecentral. Vi anser att denna bör placeras i Hentorp.  

Omvårdnadsnämnd, 5 miljoner för utökning av FixarMalte, Handtaget, ökad personaltäthet samt medel för att under 2011 starta ett Hospic i Skövde. 

Därutöver vill vi använda 5 miljoner kr till sysselsättning för ungdomar. Ungdomsarbetslösheten är hög även i Skövde. Genom att inrätta praktikplatser och anställa Trainees kan vi minska arbetslösheten samtidigt som vi underlättar kommunens framtida personalförsörjning.  

Vi kan lägga detta finansierade budgetförslag tack vara att de Rödgröna på nationell nivå prioriterar satsningar på välfärden före skattesänkningar. I deras budgetmotion finns förslag på 12 miljarder kr mer till kommunerna än vad regeringen har i vårproppositionen.  

Om sju veckor är det val och jag tänker inte lägga mer av tiden fram till detta på interna debatter. Allt arbete ska läggas på en Rödgrön valseger, och jag vill uppmana alla andra som vill ha ett maktskifte att göra detsamma.  

Åke Jönsson (S)

Kommunalråd 

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-31 12:45