Ungdomsarbetslösheten ökar i Skövde

 

Den borgerliga regeringen gick till val på fler jobb och minskat utanförskap.
Det blev färre jobb och betydligt fler som hamnade utanför.

Underskotten växer, Sverige halkar efter och inte minst Sveriges unga råkar illa ut. Den svenska ungdomsarbetslösheten är nu bland de högsta i Europa och i Skövde kommun har den ökat med 400 % på bara ett år. 

Regeringen låter de unga vänta i 90 dagar innan de får hjälp och stöd från arbetsförmedlingen. Det är inte acceptabelt.

Vi vill därför införa ett fempunktsprogram för jobb, utbildning och praktik för unga. I det ingår bland annat ”Jobbstart för unga” med insatser från

1:a dagen av arbetslöshet som leder till jobb, utbildning eller praktik. 

Vi vill även starta ett tillfälligt program – ungdomslyftet – med 10.000 platser för unga arbetslösa som vill komplettera sin utbildning så att de får grundläggande behörighet. 

Våra gemensamma resurser ska användas till jobbskapande åtgärder – inte till skattesänkningar för de allra rikaste.

Sverige ska vara möjligheternas land för alla- inte bara för några.

Vi sätter jobben först.

 

Marie Ekman
Socialdemokraterna

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-13 15:37