Vad ska Katarina Jonsson spara in på 2017?

Moderaterna vill halvera de tio välfärdsmiljarder som den socialdemokratiskt ledda regeringen tillför till kommuner och landsting nästa år.

I veckan arrangerade Moderaterna en pressträff med rubriken

 ”nya förslag om vad Sverige behöver för att stärka skolan och välfärden”.

 Förslagen innebär bland annat en halvering av de tio välfärdsmiljarder som regeringen tillför till kommuner och landsting nästa år.

Det skulle få svåra konsekvenser här och nu. Moderaterna har tydligen inte förstått att vi är i behov av de här pengarna. I Skövde kommun skulle det kunna innebära – 18.9 miljoner. Det betyder tydligen att välfärden INTE är prioriterad i kommunerna

Moderaterna prioriterar alltid skattesänkningar med nedskärningar i välfärden som följd.

Jag skulle vilja fråga kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson-

Vilka yrkesgrupper eller verksamhet inom välfärden är det som Moderaterna tycker är överflödiga  ?

Den socialdemokratiskt ledda regeringens 10 välfärdsmiljarder är ett av de största tillskotten till kommunerna sedan det generella statsbidraget infördes på mitten av 90-talet.

Välfärdsmiljarderna är permanenta. I moderaternas budgetförslag som presenterades häromdagen är satsningen halverad.

 

Marie Ekman

Oppositionsråd (S )