Medlemsavgift

Medlemsavisering 2016

 

Nya medlemsavgifter – alla medlemmar betalar samma avgift från 2016

Vid partikongressen i maj 2015 togs beslut om nya stadgar för Socialdemokraterna.

Viktiga förändringar som berör socialdemokratiska föreningar är i korthet att:

 

  •  Alla Socialdemokratiska föreningars medlemsavgift är 60 kronor för 2016
  •  Medlem blir medlem från den dag hen ansöker om medlemskap
  • Medlem som har betalat sin medlemsavgift har rätt att rösta vid medlemsmöten, kongressval, allmänna omröstningar samt bli vald till förtroendeuppdrag.
  •  Socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt fattar inte beslut om sin medlemsavgift. Beslut om medlemsavgiftens storlek fattas av den socialdemokratiska partikongressen
  •  Från och med den 1 januari 2016 kommer medlemsavgiften att vara 240 kronor/år, där 60 kronor vardera går till förening, arbetarekommun, partidistrikt och partistyrelse.
  • Medlemmar som har medlemskap i flera socialdemokratiska föreningar kommer att betala ytterligare 60 kronor/år för varje föreningsmedlemskap.

 

Med andra ord: En medlem som betalar avgiften på 100 kronor den 25 december 2015 är medlem till och med 24 december 2016.

 

Medlemsavgiften för S-kvinnor

S-kvinnors medlemsavgift för åren 2016 och 2017 är 100 kronor till förbundet.

Det är därmed en oförändrad avgift. Både huvudmedlem och extra medlem betalar förbundsavgiften på 100 kr. Distriktsavgiften beslutas av distriktet och klubbavgiften beslutas av klubben själv.

 

Den som vill ta del av den nya stadgan kan ladda ner den på Socialdemokraternas hemsida www.socialdemokraterna.se/Vart-parti/Partikongress-2015/Beslut