Vår organisation

Det socialdemokratiska arbetarepartiet bildades 1889 vid en kongress i Stockholm. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet och solidaritet i Sverige och resten av världen. Demokratin utgör grunden i partiet.

 

Medlemskap

Medlemmar kan påverka vår politik och ta del av spännande diskussioner och utbildningar. Medlemskapet innebär också att du kan föreslå och välja personer till olika förtroendeuppdrag, du kan även själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och när och hur du vill engagera dig. Våra medlemmar bidrar till en stark och levande socialdemokrati.

 

Föreningen

Den som går med i partiet blir medlem i en lokal socialdemokratisk förening. I Skövde finns11 s-föreningar i bostadsområden och på arbetsplatser. Föreningarna väljer sin egen styrelse och beslutar om sin verksamhet. Vardagspolitiken bedrivs av s-föreningen genom att vänner, grannar och arbetskamrater diskuterar och bestämmer de lokala frågorna. Alla föreningar inom kommunen är med i en arbetarekommun. Alla arbetarekommuner är med i ett partidistrikt som i de fiesta fall omfattar ett län.

Arbetarekommunen

Det finns 290 arbetarekommuner i Sverige och de bestämmer partiets kommunalpolitik. Där beslutas också vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ.

 

Partidistrikt

De 26 partidistrikten har ansvar för landstingspolitiken. Distrikten utser landstingspolitikerna och riksdagskandidaterna från länet.

 

Kongressen

Kongressen är socialdemokraternas högsta beslutande instans. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de program och politiska riktlinjer som socialdemokrater i kommuner, landsting och riksdag sedan utformar till konkreta förslag och åtgärder. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (vars ledamöter väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.