Östermalms S-förening

Lokalt handlingsprogram för Östermalm 2015-2018

 

En till förskola

Önskad placering område vid Ekedal eller i anslutning till förskolan

Hattstugan/Eriksdalsskolan

 

En ännu trivsammare Boulognerskog

Med caféverksamhet, minigolfbana, grillplats, lekplats för yngre

barn, badvakter för säkrare bad.

 

Gång-och cykelbanor för säkrare trafik

Det behövs en cykelbana utmed Östra leden, en nu felande länk

mellan Ryd och Volvo. Vi vill ha belysning på cykel/gångvägar där

det fattas. Det behövs en allmän cykelpump.

 

Använda våra grönområden/grusplaner för allas trivsel

Odlingslotter på grusplanen vid Sven Bergmans väg. En hundrastgård

vid grönområdet vid fotbollsplanen. Actionpark för cykel/skateboard

vid grusplanen vid Eriksdalsgatan

 

Fler frågor som drivs av föreningen

Säkrare bad med badvärdar vid våra frilufsbad

Rädda Paradissjön som växer igen med följd att fågelarter försvinner