Ryds S-förening

 

  

 

 

 

Ryds S-förening omfattar geografiskt stadsdelen Ryd med omnejd.
Här bor ca. 7000 personer.

Vi är ett femtiotal medlemmar i föreningen. Vår verksamhet består mest av möten och studiecirklar. Vår riktigt utåtriktade aktivitet är tolv Tips- och Bingopromenader, sex på våren och sex på hösten.

Genom att vi har ett flertal medlemmar som sitter med i kommunfull-mäktige och i flera styrelser och nämnder kan vi följa och bevaka olika frågor i det politiska livet i Skövde. På detta sätt kan vi också ta upp och driva de frågor S-föreningen beslutar om och som vi anser vara speciellt viktiga för Rydsborna.

Vi har en god förankring bland de boende i Ryd.

VI HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA I VÅR VERKSAMHET!