Styrelsen för Ryds S-förening

Kuyada Lazar Ordförande
Dorota Johansson
Vice Ordförande
Per-Erik Gustafsson Kassör/Medlemsansvarig
Rickard Birath Ordinarie ledamot/Sekreterare
Claes-Göran Lundin  Ordinarie ledamot
Erkki Salmisaari Ordinarie Ledamot
Eva Larsson
Ordinarie ledamot
Maria Renner Ersättare
Ann-Louise Friman Ersättare