Medlemsavgift i Skövde Södra S-förening

Då du blir medlem i Skövde Södra S förening blir du också medlem i Socialdemokraterna i Skövde.

Medlemsavgiften från 2016. Medlemsavgiften blir på 240 kr/år (fördelat på 60 kr till s-förening, 60 kr till arbetarekommun, 60 kr tillpartidistrikt, 60 kr till partiet centralt).