Styrelsen för Skövde Södra S-förening

Adam  Stensson
Ordförande
Ingvar Holgersson
Vice ordförande
Gunnar Hjärtqvist Sekreterare
Pether Videgren Kassör
Lars Johansson
Studieorganisatör
Robert Ciabatti  Mediaansvarig
Bernt Riis Ledamot

Farahmat Pak Ravesh

Mikael Rask 


Ledamot

Ledamot

Yngve Fasth Revisor
Yngve Sjögren Revisor
Jerker Ragnarsson Revisorsuppleant

 

Ann Lindgren

Ingrid Hjärtqvist

Valberedning (sammankallande)

 Ledamot