Föreningens historia

Socialdemokraterna i Tidan

Den 23 juli 1917 samlades 175 personer i Tidan för att lyssna till ett politiskt anförande av Riksdagsman G.W. Källman från Sundbyberg. Efter mötet stannade en grupp kvar för att diskutera bildandet av en arbetarekommun. 44 personer tecknade sig som medlemmar. Man beslutade att utse en styrelse för tiden fram till februari månad 1918. Ordförande blev 
E Lundgren, kassör G.P Johansson, sekreterare Torborg Carlsson, vice ordförande A Haktberg, vice sekreterare Gunnar Svensson. Kl. 23.00 avslutades mötet med att gruppen utbringade ett kraftigt leve för socialdemokratiska partiet och den nybildade arbetarekommunen.
(Utdrag ur protokoll fört vid organisationens bildande).

Efter kommunsammanslagningen 1971 ombildades Arbetarekommunen till Tidans socialdemokratiska förening och tillhör Skövde Arbetarekommun.


Nu 90 år senare är vi fortfarande en livaktig förening som kan driva på frågor för samhällets utveckling och skapa en trevlig social gemenskap, det är medlemmarna som gör föreningen.

Välkomna som medlemmar i vår socialdemokratiska förening.

 

Tidans Valbroschyr