Styrelsen för Tidans S-förening

Therese Kaskinen

Ordförande

Helena Dahlström Kassör
Magnus Fransson Sekreterare
Anthon Brunzell
Ledamot
Solveig Persson
Ledamot