Styrelsen för Fria S-föreningen

Malin Wadman Ordförande
Anita Andersson Sekreterare
Annika Gustafsson Kassör
Pernilla Enarsson Ledamot
John Björklind
Viktor Gustafsson Rydberg
Ramin Rustami