Vård och omsorgsnämnden

 

Bjarne Medin Vice ordförande
Eva Lindh
Ordinarie ledamot
Anders Grönvall Ordinarie ledamot
Eva Larsson Ersättare
Linda Schultz Ersättare
Johan Samuelsson Ersättare