Vår politik för Skövde

Detta uttalande har vår fullmäktigegrupp antagit den 4 februari 2016.

Billingens fritidsområde är en fantastisk tillgång för kommunens innevånare och alla andra som väljer att besöka vårt vackra berg. Vi ställer oss positiva till en fortsatt utveckling av detsamma så att det även fortsättningsvis kan utgöra en central del av kommunens identitet och dragningskraft.

Vi finner det dock olyckligt att denna fråga sammanblandats med Billingehus hotellverksamhet då detta bör hanteras separat.

Den stora satsning tillsammans med hotellet som aviserats av den borgerliga minoriteten skulle innebära ett avsevärt och icke riskfritt åtagande för kommunen.

I dagsläget finns inte erforderligt beslutsunderlag för att kunna göra ett välgrundat ställningstagande därför efterfrågar vi mer underlag och en kalkyl samt värdering för de 45 mnkr för att se om det är ett rimligt pris för Blå Hallen, badet och pulkabacken?

Dessa och andra frågor vill vi ha svar på innan vi kan fatta några beslut.
Det är skattebetalarnas pengar och detta handlar om något som inte kan anses vara kommunens kärnuppdrag.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Skövde
genom Ordförande Maria Hjärtqvist.