Socialdemokraternas Framtidspaket för Skövde 2015-2018


FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE.

 Politiken måste alltid blicka framåt och ta ansvar för att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Vår politik värnar välfärd och prioriterar kunskap genom livet. Vi har höga ambitioner för Skövde.

Vi måste bryta den utveckling vi sett de senaste åren med en växande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet.

Alla invånare i Skövde kommun ska ges möjligheter att växa och utvecklas som individer.
Vår fasta övertygelse är att alla människor kan och vill sitt eget bästa.
Om alla har det bra har även jag det bra.

Läs hela programmet