Vår politik

För att beskriva vår politik i valrörelsen 2014 beskrev vi bakgrunden  under nulägesanalysen, där vi har beskrivit  förutsättningarna. När vi efter valet 2014 tog över styret är de tidigare svagheterna i utvecklingen en belastning som vi får leva med. Därför finns nulägesanalysen kvar.