Viktiga satsningar

Viktiga satsningar i budgeten för 2016

 • Satsning på läromedel.
 • Två nya tjänster som resurspersoner anställs för att med ett ännu mer systematiskt förebyggande arbete med barn och unga för att undvika missbruk, kriminalitet och sociala problem.
 • Fler vuxna i de lägre skolåldrarna.
 • Minskade barngrupper i förskolan.
 • Fler speciallärare för barn i behov av särskilt stöd.
 • Ett ökat underhåll av våra skolor och förskolor.
 • Avgiften för trygghetslarmen sänks.
 • Fyra nya tjänster inom IFO varav två skall jobba med barn och unga.
 • Avgiften för familjerådgivning sänks.
 • Fortsatt arbete med att få bort delade turer
 • Fortsatt arbete med att göra heltid till rättighet och deltid en möjlighet.
 • 5 nya tjänster till hemtjänsten.
 • Ett tydligt uppdrag att fler hyresrätter måste byggas.
 • Mer byggbar mark till både bostäder och näringsliv planläggs.
 • Satsning på kulturskolan så fler elever kan ges plats i kulturskolans verksamhet med bibehållen kvalitet.
 • En satsning på kulturen genom en "Kulturmiljon".
 • Intensifiera hållbarhetsarbetet genom en ny tjänst som hållbarhetsstrateg och genom miljötänk i pedagogik, byggande och inköp.
 • Satsningar på ett modernt och lyssnande ledarskap med tydligare chefsstruktur.
 • Trygghet och omtanke om våra äldre genom rimliga villkor för personalen att klara sina uppgifter.Axplock av våra satsningar i budgeten för 2016
Sidan uppdaterades senast: 2015-08-25 10:29