Nulägesanalys

För att beskriva vår politik i valrörelsen 2014 måste vi beskriva bakgrunden. Alliansen, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Centern vann valet 2002 i Skurup. Det som har karakteriserat politiken är viljan att hålla skatten på en så låg nivå som möjligt. Verksamheten har fått rätta sig efter skatteuttaget istället för tvärtom. Resultatet har blivit att kommunens ekonomi successivt har urholkats. Soliditeten, som 2003 var 47,2 %, har sjunktit till 36,1%. Siffran 36,1 % är dessutom mycket tveksam eftersom det finns immateriella tillgångar i Skurups Kommunala AB, tillgånmgar med mycket tvivelaktigt värde.

Resultatets utveckling

Det ackumulerade resultatet har i Skurups kommunkoncern varit 86,5 miljoner sedan 2003. Detta är ungefär 90 miljoner lägre än skånegenomsnittet. För att kunna hålla skatten nere har Alliansen under flera år tagit beslut om att bara reservera en procent av skatteintäkterna till investeringar. Normalt är 2 procent. Det är troligen därför vi inte har något badhus.

Nästa bild visar hur balansräkningarna har förändrats under åren 2003 till 2012. Som synes har kommunen lånat till större delen av investeringarna. Upplåningen har ökat från 408 miljoner 2003 till 770 miljoner 2012. Detta sysns inte tydligt i kommunens vanliga årsredovisning eftersom en mycket stor del av balansräkningen finns i det helägda dotterbolaget Skurups Kommunala AB.

Balansräkningar

 

Den sista bilden är "Sjöbergs kälkbacke". Den visar hur koncernens soliditet har utvecklats sedan 2003, nästan linjärt nedåt.. Dessutom finns en jämförelse med den skånska genomsnittskommunen. Lägg märke till den sågtandade formen på soliditetskurvan för genomsnittskommunen fram till 2006. Om man lånar pengar till investeringar går soliditeten ner, för att sedan gå upp igen när investeringen börjar löna sig. I Skurup visar soliditeten enbart en nedåtgående trend. Detta är följden av att skatteintäkterna inte ökar i takt med investeringarnas avskrivning. Antingen får man se till att det flyttar folk till kommunen eller så får man höja skatten, vilket Alliansen har negligerat. Passivitet under en lång tid får stora konsekvenser och framgår av en konstant sjunkande soliditet. Genomsnittskommunen började bli fattig från 2007. Det var dår Alliansregeringen började montera ner de sociala skyddsnäten och pracka på kommunerna kostnaden. Skurups kommun började gå kräftgång redan när Alloiansen tog över 2003.

Soliditeten är nu på en sådan låg nivå i Skurup att även likviditeten hotas. I år fattas det 60 miljoner i budgeten. Därför har Alliansen beslutat att flytta budgetbeslutet till hösten, något som får stora konsekvenser för förvaltningarnas planering. Detta är att likt strutsen stoppa huvudet vi sanden. 

  Soliditeten

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-18 19:44