Man måste kunna leva på lönen

Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor ännu inte ekonomiskt jämställda med män. I kvinnodominerade yrken som vårdbiträden organiseras ofta arbetet som deltidsarbete. 

En man är fortfarande familjenormen som familjeförsörjare i vårt samhälle.

En ensamstående kvinna med barn drabbas dubbelt så ofta av fattigdom jämfört med befolkningsgenomsnittet.

Man måste kunna leva på sin lön!

S-kvinnor i Skurup kräver att även kvinnor som jobbar i kommunen ska kunna leva på sin lön!

Måste man vara två i ett hushåll för att klara sig ekonomiskt? Alla ska kunna ha rätt att jobba heltid!

Alliansen kompenserar inte för löneökningar;

Socialdemokraterna kompenserar fullt ut för löneökningar i sitt budgetalternativ för 2014 - men det räcker inte! Endast 52,7 procent av kvinnorna är heltidsanställda i kommunen medan motsvarande för männen är 86,9 procent.

En undersköterska i Skurup har efter 32 års anställning en heltidslön på 24 000 kronor - snittlönen för en kommunalare är 21 000 - 22 000 kronor för ett heltidsarbete. Mer än hälften av kvinnorna tjänar alltså cirka 10 500 kronor i månaden. Är det rimligt?

Heltid måste vara en rättighet - deltid en möjlighet! Detta kämpar S-kvinnor för!

Inger Wennhall

Ordförande Skurups S-kvinnor

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-11 08:50