Vårt flygblad om budgetförslaget 2014

60 miljoner

Så stor besparing beslutade den moderatstyrda majoriteten i kommunfullmäktige häromdagen att verksamheterna skall spara under nästa år. Planen är att det ska regna pengar från ovan till 2014 men signalen till verksamheterna är lika tydlig som beslutet är oansvarigt. 

Sedan alliansen med moderaterna i spetsen tog makten i Skurup 2003 har de först bestämt hur mycket pengar som skall komma in till kommunen och sen vilken service och verksamhet kommunen ska ha, allt i egensyftet att kunna visa upp en skattesats under 20kr. Att våra barn, unga och äldre kommer i kläm spelar ingen roll rör inte de i ryggen. Det är helt fel ordning! Så tar man inte ansvar för kommunen! 

Under 2012 gav alliansen tydliga direktiv till förvaltningarna att spara på allt som går. Inköpsstopp och anställningsstopp blev konsekvensen. 

2013 är det än värre! Nu har Moderaterna med stöd från Centerpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet, varit tydliga. Enbart lagstadgad verksamhet ska genomföras!! Allt annat får stryka på foten. 

Nedan ser du exempel på vad besparingen motsvarar: 

120 lärare (ca 30% av alla lärare) 

eller 

180 kommunalare (ca 35% av alla kommunalare) 

eller 

600 förskoleplatser(ca 75% av dagens platser) 

eller 

130 lägenheter för särskilt boende (total nedläggning) 

Ja, listan kan göras mycket längre, men vi tror Du förstått vad priset är för några kronor mindre skatt varje månad. 

Vi Socialdemokrater i Skurup gör inte som Alliansen och lämnar verksamheterna i sticket utan pengar. Vi har ett tydligt, fullt finansierat budgetförslag för 2014, UTAN nedskärningar. 

För oss Socialdemokrater handlar politiken om att först se det du som kommuninvånare efterfrågar och kräver. Sen sätter vi finansieringen! 

Nedan ser du ett axplock ur vårt budgetförslag: 

-        Avsätter resurser till personalens löneökningar 

-        Satsning på förbyggande arbete inom hemtjänsten 

-        Lägre självfinansieringsavgifter 

-        Utökning av skolbibliotekarie 

-        Kultursatsning i Svaneholm

-        Kraftig satsning på jobb för ungdomar 

-        Ökat föreningsstöd till föreningslivet i kommunen 

-         Sporthall i Rydsgård 

Allt detta finansierar vi bl a med en mindre skattehöjning på 20öre.(50kr/mån vid en månadslön på 25 000kr) 

Botten är nu nådd och vi Socialdemokrater i Skurup står rustade att ta över för att skapa ett Skurup som ger ”lite mer”!

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-18 07:08