Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet består av en ordinarie och en ersättare från varje parti i Kommunfullmäktige

Ordförande Maritha Johansson
ersättare Roland Hansson
Sidan uppdaterades senast: 2015-02-02 12:13