2 Lena Axelsson

Lena AxelssonJag är 54 år  egen företagare sedan 1988 och bor strax norr om Slimminge. Jag har i princip bott hela mitt liv i Skurups kommun.

Jag är gift med en underbar man och vi har två vuxna söner och dessutom förmånen att ha en fosterson.

Mina intresseområden inom politiken är näringsliv, kultur, fritid och sociala frågor och värnar särskilt om våra barn och ungdomar.

Hösten 2013 fick jag ett uppdrag i kultur och fritidsberedningen som 2:e vice ordförande. Våren 2014 blev jag ersättare för Pierre Esbjörnsson i kommunstyrelsen.

 

Som politiker i Skurup vill jag arbeta för:

  • Att alla medborgare i Skurup skall behandlas lika
  • Att barn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar där behov går före ekonomiska intressen.
  • Att Skurups kommun ska framstå som en framgångsrik småföretagarkommun.
  • Att kulturlivet i Skurup ska vidareutvecklas och aktivt stödjas till gagn för alla i kommunen.
  • Att medborgarna i Skurup ska känna sig övertygade om att jag i demokratisk och socialistisk anda arbetar för deras bästa där alla behandlas lika för att uppnå en trygg, jämlik, jämställd kommun.
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-06 18:36