ÖVERENSKOMMELSE med Bjärepartiet

Bjärepartiet har vunnit valet och måste nu få möjlighet att styra kommunen och ta ansvar för helheten. Socialdemokraterna medverkar genom denna överrenskommelse till att valresutatet  respekteras. Valresultatet får genomslag via valteknisk samverkan mellan Bjärepartiet och Socialdemokraterna.

Parterna kommer även fortsättningsvis att driva sin egen politik och argumentera utifrån sina egna prioriteringar av samhällsfrågor. Partierna kommer att lägga förslag och ta fram lösningar utan att vara bundna i en politisk allians.

Denna överenskommelse förutsätter att Sverigedemokraterna inte medverkar i en valteknisk samverkan, erbjuds eller på annat sätt ges mer inflytande än vad partiet av egen kraft uppnår.

Genom denna överenskommelse får Socialdemokraterna vid val till nämnder och styrelser:

1 ledamot, tillika vice ordförande, i kommunfullmäktiges valberedning

Förste vice ordförande i kommunfullmäktige

2 ledamöter, vara en 2:e vice ordförande tillika 0,25 heltid oppositionsråd, jämte 3 ersättare i kommunstyrelsen,

1 ledmot och 1 ersättare i KS au.

1 ledamot, tillika vice ordförande, jämte 1 ersättare i vård och omsorgsnämnden.

1 ledamot, tillika vice ordförande, jämte 2 ersättare i utbildningsnämnden.

1 ledamot, tillika vice ordförande, jämte 1 ersättare i myndighetsnämnden.

1 ledamot, tillika vice ordförande, jämte 1 ersättare i valnämnden.

1 ledamot, tillika vice ordförande, i demokratiberedningen.

1 ledamot,tillika vice ordförande, jämte 1 ersättare i Båstadhems styrelse.

1 ledamot, tillika ordförande, i kommunrevisionen.

För att ovanstående överenskommelse ska gälla krävs att det godkänns på ett allmänt medlemsmöte hos Socialdemokraterna samt av Bjärepartiets fullmäktigegrupp.

  Båstad den 18 maj 2015

 

 För Bjärepartiet                                                             För Socialdemokraterna

 

   Bo Wendt                                                                       Göran Klang                                  

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-25 15:09