Reservation Förslöv station

Reservation i ärende nr 6 Förslag om förändrad utformning och finansiering av tågstation Båstad Norra, pågatågstation Förslöv och därmed anknuten infrastruktur, projekt Åstad, att utformas och finansieras av Båstads kommun

I första hand reserverar vi oss mot det sätt detta ärende behandlats. Kf fattade i februari 2012 beslut om ett stationsläge i Förslöv C. Detta grundade sig på tre olika utredningar som alla förordade denna placering. Beslutet föregicks av information och diskussion både med politiska partier och allmänhet. Trots detta har ledande politiker i kommunen drivit frågan om en annan placering av stationen och inte lagt samma kraft för att genomföra kf:s beslut. Fram till beslutsförslaget har det inte presenterats något för diskussion hos partier utanför Alliansen. Några handlingar finns inte heller diarieförda. Diskussionen har förts bakom stängda dörrar. Vi finner detta odemokratiskt och helt i strid med den öppenhet och medborgarinflytande som man försöker antyda att vi skall stå stå för.

 

Vi beklagar också själva beslutet. Det är förvånande att en kommunledning, mot väl grundade argument från dem som är ansvariga för tåg- och busstrafik och skall vara experter, avstår från att utveckla kommunens tätorter Förslöv och Grevie där vi hade kunnat få livaktiga centrum med bostäder och service. Man avstår från stationslägen som gynnar dem som inte har bil till förmån för bilburna trots att det är mer troligt att det är de utan bil som kommer att åka med tågen. Istället satsar man på ett stationsläge som ligger avsides, blir dyrare och mer otryggt . Dessutom med vetskap om att antalet som kommer att åka med tåget kommer att minska med 30%.

 

Båstads båda nya stationslägen har alla de egenskaper som i underlaget beskriver stationer som inte är attraktiva för dem som åker tåg.

 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

 

Ann-Margret Kjellberg

gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-24 17:30