Notiser från AK styrelse 1/6 2015

Rapporter till styrelsen:

 

  • Fritsla S-förening har bildat en interimstyrelse. I höst planeras ett medlemsmöte för att bilda en styrelse. Interimstyrelsen består av Leo Rosenberg (ordförande), Krister Andersson (kassör), Simon Ryndal (sekreterare), Ulla Lätt (ledamot) och Ann-Marie Stenhoff (ledamot).
  • Södra Älvsborgs partidistrikt genomförde en workshop om framtidens parti i Borås den 25 maj. Sju deltagare från Marks arbetarekommun deltog i workshopen.
  • Partikongressen i Västerås 29-31 maj 2015. Styrelsen fick en rapport från Lisa Dahlberg och Yasin Abbes som var ombud från Marks arbetarekommun. Kongressen hade två teman; handslag för framtidens folkrörelse och Sveriges nya jobbagenda. Många viktiga beslut fattades. Bland annat bostadsbyggnation, individualiserad föräldraförsäkring med mera. Fullständig information från kongressen finns på www.socialdemokraterna.se
  • Tackkort från Rädda barnen har inkommit till Marks arbetarekommun. Under firandet av första maj samlades det in 2000 kronor.
  • Tidningen ”Tiden” har skrivit till arbetarekommunen med ett erbjudande om prenumeration. Flera medlemmar skriver upp sig för prenumeration. Tidningen är en socialdemokratisk idé- och debattskrift som grundades 1908 av Hjalmar Branting. Se www.tidenmagasin.se. För att ta del av det förmånliga erbjudandet om 4 nummer per år plus två böcker för en kostnad på 249 kronor kan alla medlemmar höra av sig till Lilian som sedan anmäler hugade prenumeranter vidare.
  • Renovering av arbetarekommunens lokal. För att modernisera lokalen föreslås lokalen målas om och rustas upp. Arbetet kommer troligen ske under sommaren.
  • Då dagens styrelsemöte var det sista innan sommaren tackas vår kontorist Lilian med en sommarblomma för sitt arbete. Vår vice ordförande Gunnar Nilsson har fyllt 70 år och uppvaktas med en blomma. Styrelsen avslutar vårens sista möte med en gemensam ”sillamåltid”.
Sidan uppdaterades senast: 2015-06-02 09:46