Översiktsplanen

Arbetsgruppen har lämnat synpunkter på förslaget till samrådshandling för Marks kommuns översiktsplan. De tre dokumenten som lämnats kan du läsa nedan;

Missivskrivelse

Kommentarer ÖP del 1

Kommentarer ÖP del 2

Nedan ser du lite om bakgrund och det tidigare arbetet kring översiksplanen.

Socialdemokraterna i Mark har en arbetsgrupp som fortlöpande följer och behandlar Marks kommuns arbete med den nya översiktsplanen. Uppgiften för gruppen är att lämna synpunkter till de förtroendevalda som Socialdemokraterna har i Marks kommuns kommunstyrelse och dess arbetsutskott.

Du får väldigt gärna lämna synpunkter på översiktsplanen till oss, du kan maila  Berndt Ekholm som leder gruppens arbete.

Nedan finns en sammanställning av de skriftliga material som lämnats till Marks kommun, samma synpunkter har i huvudsak också lämnats på möten med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Synpunkter på material daterat 2012-12-12, bla ljudkvalitetsområden, lågstrålande områden, stora opåverkade områden, vindkraft och LIS-områden

Landsbygdsutveckling i strandnära lagen, LIS-områden, pressmeddelande

Synpunkter på koncept daterat 2012-10-28 bla focusområden

Utveckling av kommunens struktur

Vindkraftutredningens fortsättning

På Marks kommun hemsida hittar du en del av kommunens material om översiktsplanearbetet.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 15:52