Årsmöte i Horred

Årsmöte med Horreds S.

Medlemmarna i Horreds Socialdemokratiska förening, har haft sitt årsmöte i Strömmared Östergården.

Ordf. Peter Landgren hälsade välkomna och ledde förhandlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgick att man haft 10 föreningsmöten och 6  torgmöten.

Man har under året tagit upp aktuella lokala, kommunala och rikspolitiska frågor. Valen för 2014 blev  ordf. Peter Landgren, v ordf. Christopher Thorsson, sekr. Helen Eriksson, kassör Tommy Karlsryd och Michael Andersson, ersättare Lars Claesson, Jonny Karlsson och Tuula Vähäniemi. Revisorer Gerd Johansson och Kjell Hugosson ers. Ingvar Larsson.

Efter valen beslöts om en verksamhetsplan, där tyngden läggs på årets två val.  Man förrättade också en del nomineringar . Mötet avslutades med en stunds fika.

På bilden: Styrelsen för 2014 Helen Eriksson, Peter Landgren, Tommy Karlsryd och Christopher Thorsson. Styrelseledamoten Michael Andersson saknas på bilden 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-26 15:50